Mi a baja a rendőrségnek? Szegeden így látták…

A rendőrség.

(bj) A szerdai közgyűlés utolsó perczeiben szokatlanul éles, ritkán tapasztalt, kevésszer hallott hang vonult be a közgyűlések vitatkozásainak módjába. A hang bántó; szenvedelmessége túlságosan heves s kiélezett. Olyan volt ez a vitatkozás, mint valami támadó hadjárat. Egyetlen fegyvert sem akart elmellőzni. Mindet használatba vette, hogy a fölhajtott vadat megsebesítse. A támadó ezúttal a közérdek, a megriasztott vad : a közrend védője, a fegyver: a gúny, a szenvedély, a gyanúsítás, a vádaskodás. A támadás jogos, a küzdelem szükséges, ámde a harczmodor nem méltó közgyűléshez és nem illő a tárgyhoz. Olyan dologról van szó, amelyben helyeset csak akkor lehet alkotni, ha a tettet szeretet és jóakarat ösztönzi.

A rendőrség nálunk Magyarországon sehol sem áll hivatásának magaslatán. Fenyitő eszköz s nem védő. Olyan, mint a virgács a rossz tanító kezében. Nem félnek tőle előzetesen, csupán rettegik utólagosan. A rendőrség föladata nem a közérdek és közrend megtámadóinak utólagos üldözése, hanem a közrend előzetes őrizése. A rendőrségnek nemcsak megtorolni, de előzetesen meggátolni is kell a bűnöket. Erre való a rendőrségnek tekintélye, erre való a rendőrségnek ébersége és erre való a rendőrségnek helyes szervezése.

Nem ringatjuk magunkat abban a lelkesítőnek nem mondható szép hitnek mámoritó gyönyörüségü kéjében, hogy csak a szegedi rendőrség rossz. Rossz az Budapesten is, Gyöngyösön is, Makón is, Beszterczén is, meg mindenütt, ahol csak rendőrség van. Az oka természetes : nálunk nem szervezték a rendőrséget, hanem kialakult a régi pipázó, füstölő, helyi érdekek határai között imbolygó kedves rendőrségből. Éppen nem modern, éppen nem hivatásának szükséges színvonalán álló sehol sem a rendőrség.

Szegeden is ez a baja a rendőrségnek. Amit helyi bajnak, hibának, sőt bűnnek is látnak, az általános. Sehol sincs szervezve a rendőrség. A rendőrlegénység értelmi nívójáról beszélni sehol sem lehet. Maga az alapfölfogás a rossz. Már hogy lehetne jó a rendőrség, amikor az alapban, az anyagban ott a hiba. Kevés és rosszul fizetett a rendőrlétszám. Persze, hogy baj van vele! Intelligens iparosember alig mehet rendőrnek. Hiszen nem is fizetik! Amely intézménynek pedig alapjában van a hibája, az okvetlenül rossz fölfelé is. Rossz annak a szervezete és a szervezetlensége is.

Nálunk a szervezetlenségben találták a hibát. A főkapitány suba alatt be merte vallani, hogy nem ez a bajoknak eredendő oka. Csinálhatnak akár hatkötetes oktató-könyvet, még sem tanul abból a rendőrlegény. Lehetetlen ; valamint a gimnázistától sem lehet kivárni, hogy megértse a magasabb differencziál számitást. Ha a hivatalok szervezetéről van szó, ott igazság, hogy ez szükséges és helyénvaló. Ámde ehez kívánatos a rendőrség teljes átszervezése, egész átalakítása, minden módon való átformálása.

A rendőrség föladata nemcsak a bűnösök üldözése. A rendőrség dolga a köztisztaság, a város külső csinjének megvédése, a közbecsület őrzése, az erkölcs védelme és minden, ami csak az ember vagyoni, testi és erkölcsi védelmének kérdéséhez tartozik. Megtudhat-e felelni a rendőrség mai alakulásában ennek a követelésnek? Soha! Nincs magasabb eszme, különleges gondolat a rendőrségben. Nem gondolnak arra, hogy a rendőrségnek nívóját miként lehetne fölemelni külföldi magaslatra … A közbiztonsági kérdést hogyan lehetséges átalakítani közrendi kérdéssé … Ez a föladat uj szervezést, uj alakulást kiván meg.

Ha azonban a mai formák keretében nézzük a szegedi rendőrséget, találunk hibákat és bajokat szép számmal. Beszéljünk a bejelentő-hivatal hiányáról, a rendőri sajtóiroda nemlétének sajnos következéseiről, a cselédügy rendezetlenségéről, a közerkölcsi kérdések tárgyalásának elhanyagolásáról, a zugkorcsmák és mulatók elszaporodásáról, a piaczrendezés hiányáról, az éjjeli inspekezió hibáiról, a köztisztasági állapotok gyatraságáról, a rendőrlegénység kis számáról, a rendőrképzés elmaradottságáról – s látni fogjuk, hogy ezek a bajok mind megoldhatók, ámde szorgos buzgóság és nemes munka árán.

A közgyűlés tárgyalási hangjának szenvedelmessége rá kell hogy hivja a figyelmet ezekre a bajokra. A főkapitánynak kötelessége ezekre a dolgokra mihamarosan figyelmet fordítani. Kötelessége, mert a közrend érdeke Így kívánja ezt. Nagy szükség van az orvoslásra; félő azonban, hogy metsző segítőeszközökre lesz szükség. Ámde kívánatos, hogy a közgyűlés segítse ebben a munkájában a rendőrség vezetőjét.

S akkor, amikor a mai viszonyokhoz megfelelő színvonalra helyezkedik a rendőrség, akkor lesz azon a helyen, ahonnét el lehet indulni a szükséges munkához vezető utra.

Forrás: Szeged és vidéke. – II. évf. 63. (690.) sz. (1904. febr. 4.), p. 1.

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük