Nádosy Imre volt országos főkapitány halála (1935)

Mélységes megdöbbenéssel írjuk le a gyászhírt: meghalt Nádosy Imre, a megcsonkított Magyarország közbiztonsági szerveinek első országos főkapitánya, minden magyar rendőr igaz jó barátja és legmegértőbb főnöke, a trianoni magyar férfidac és hazafias romantika tragikus hőse. Magyar és férfi volt a… Continue Reading

Ágoston József: A rendőr olvasmánya

Az olvasás nem lehet idegen egyetlen magyar rendőrnek sem és szükségesnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogyha a rendőr munkával megkeresett illetményeiből könyvet vásárol, ne költse pénzét haszontalan fércmunkára, hanem törekedjék arra, hogy kiváló magyar írók értékálló remekeihez jusson.Köztudomású, hogy… Continue Reading

A rendőrség államosítása (1908)

(*) Mind a budapesti államrendőrség, mind a csendőrség, mintaintézmények. Igaz, hogy rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, de azért aztán meg is felelnek hivatásuknak. Különösen a csendőrség az, mely elismerést érdemel. Tudjuk mindnyájan, milyen nehéz a csendőrségi szolgálat, mennyi fáradsággal, önfeláldozással… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, V.

V.Legyen szabad még nézeteimnek kifejezést adni a hozandó rendőrtörvényről. Mint a rendőrjog elméleti meghatározásánál láttuk, két osztályt képez az. A rendőrség tudniillik, mint a törvényszék végrehajtó közege müködik és ekkor jogügyi, vagy pedig önállóan lép fel, mint a közbátorság őre,… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről IV.

IV.Minden rendőrség legfontosabb tényezője az eljáró személyzet. Miután Angliát már egy ízben említém, engedjék még felemlítenem, miszerint ott az eljáró személyzet a legnagyobb részben elszegényedett, de becsületes egyénekből áll. Az állam, mely ezeket alkalmazásuk által családostól fenntartja, művelt elemekből álló… Continue Reading