Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 2.

Miként már jeleztük, az országos rendész gyűlés hasznosabb ténynyel nem kezdhetné meg működését, mintha egy országos közrendészeti egyesületet létesítene.Nem lehet czélunk ez alkalommal már, ez egyesület miként leendő szervezését vázolni, csakis arra szoritkozunk tehát, hogy felhozzunk egy némely körülményt, mely magában véve elegendő indokul szolgálhatna egy ily egyesület létesitésére.A többek közt ezen egyesület (illetve ennek […]

Vélemény országos rendész gyülések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 1.

Midőn a társulatok alakításának minden téreni elönyéről és jó hatásáról a számtalan virágzó és eredményesen működő különféle társulat már fényes bizonyitékokat szolgáltatott, elég lenne ezen példákra hivatkoznunk hogy a rendészeti téren müködők társulását is a közrendészeti ügyre előnyösnek ismerjük fel és meginditsunk egy mozgalmat, mely ezen társulást a rendészeti ügyel foglalkozók közt létesitse.Minthogy azonban eddig […]