A rendőrség államosítása (1908)

(*) Mind a budapesti államrendőrség, mind a csendőrség, mintaintézmények. Igaz, hogy rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, de azért aztán meg is felelnek hivatásuknak. Különösen a csendőrség az, mely elismerést érdemel. Tudjuk mindnyájan, milyen nehéz a csendőrségi szolgálat, mennyi fáradsággal, önfeláldozással… Continue Reading

Molnár Lajos A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén c. munkájáról

Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány, kinek képességeit a rendőri szakirodalom terén vidéki kollégái is elismerik, „A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú városok területén” címmel 31 oldal terjedelemben egy szakmunkát adott ki. A mű, mely tartalmánál fogva a közbiztonságot és… Continue Reading

Mi a baja a rendőrségnek? Szegeden így látták…

A rendőrség. (bj) A szerdai közgyűlés utolsó perczeiben szokatlanul éles, ritkán tapasztalt, kevésszer hallott hang vonult be a közgyűlések vitatkozásainak módjába. A hang bántó; szenvedelmessége túlságosan heves s kiélezett. Olyan volt ez a vitatkozás, mint valami támadó hadjárat. Egyetlen fegyvert… Continue Reading

Laky Imre tankönyvének ismertetése

A vidéki rendőrség államosítása A rendőri intézmény Magyarországon nem mondható ideális szervezetnek. A fővárosi államrendőrség maga is csak félszervezet, mert nem állanak rendelkezésére azok az eszközök, a melyek a jó rendőrséget kvalifikálják. A vidéki községi rendőrségről pedig ne is beszéljünk.… Continue Reading

A daktiloszkopia

A budapesti m. kir. államrendőrség nyilvántartási osztályában a személyazonosság megállapítására szenzációs újdonságot vezetett be dr. Arányi Taksony rendőrtanácsos és dr. Gábor Béla rendőrfogalmazó. Eddig ugyanis a Bertillon-rendszert alkalmazták a bűntettesek személyazonosságának a megállapításánál. Ez a rendszer azon alapult, hogy 80… Continue Reading