Politia – rend-őr (!)

A 18-19. századi magyar nyelvújítás egyik fontos célja az idegen szavak magyar megfelelővel történő helyettesítése volt. Ennek a törekvésnek az eredménye a rendőr szó megszületése is. 1833-ban jelent meg Fogarasi János Diákmagyar műszókönyve, melyben a politia szó egyik magyar megfelelőjeként a „rend-őr” kifejezés is felsorolásra került. Forrás: Fogarasi D. János (1801-1878): Diákmagyar műszókönyv a’magyarhoni törvény- és […]

A rendőrség hivatása

A létért való küzdelemben a rendőri pályán épen annyi álláskeresővel, pályázóval találkozunk, mint az élet bármely foglalkozásában. Nem vetnek számot a nehéz feladattal, mely a rendőrségre háramlik, kenyérkeresetnek nézvén pusztán azt a foglalkozást is, mely kiváló tulajdonságokat igényel attól, ki hivatását az ügy szolgálatában sikerrel akarja betölteni a társadalmi rend biztosítása, a polgárok védelme és […]

Milyen legyen a jó rendőr?

A XX. század elején megjelent rendőri lapokban számtalan cikk foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyennek is kellene lennie a (jó) rendőrőknek. A következő cikk a Rendőri lapokban jelent meg, 1904-ben. A rendőrség hivatása   A létért való küzdelemben a rendőri pályán épen annyi álláskeresővel, pályázóval találkozunk, mint az élet bármely foglalkozásában. Nem vetnek számot a […]

A jó rendőr tízparancsolata

Érdekes írásra bukkantam Rédey egyik művében, A rendőri szolgálat vezérfonala c. 1916-ban kiadott kötetben. Az Előbeszédben, ahogy Rédey nevezi, azt írja, hogy az őrszemélyzet okulására és oktatására írta a könyvet, amely “azonban – nem rendszeres tankönyv”, véleménye szerint más is érhet belőle. Maga a könyv a rendőri szolgálatnak csak az általános tanításait tartalmazza, és csak […]

A pesti rendőrségről szóló első összefoglaló tudósítás

Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála című, nemrégiben megjelent könyvben találtam ezt a forrást, szerintem hasznos adalék lehet a magyar rendőrség története iránt érdeklődők számára. A cikk a Vasárnapi újságban jelent meg 1861. március 10-én, és Pest város újonnan létrehozott rendőrségéről szolgáltat érdekes információkat (és egy illusztrációt a lovas kerülőről).