Betörési kísérlet

Pénteken éjjel Burány Ernő káptalani főpénztárosnak a Ferenc József-úton lévő lakásában alvó gyermekek zörgésre ébredtek fel. A zaj a rács nélküli szélső ablaknál hallatszott s mikor a főpénztáros az ablakhoz ment megtekinteni a zaj okát, futó lépéseket hallott az utcán, az éjjelre gondosan bezárt ablak egyik külső szárnyát pedig kinyitva találta. Szombaton reggel jelentést tett […]

Az első rendőrkutya

1371 október 8-án Páris város heroldjai hírül adták, hogy St. Louis szigetének egy elkerített részén különös párviadal lesz, melyet egy férfi s egy kutya vívnak meg. Ennek a furcsa párviadalnak előzménye a következő történet:Aubry de Montdidier egyik legkedveltebb és legtiszteletreméltóbb lovagja volt V. Károly francia király udvarának. Aubrynak volt egy óriás farkaskutyája, amely minden útján […]

A rendőrkutya

Újabban a rendőrség a bűnösök nyomozásánál betanított kutyákat használ, melyek bámulatos szimatoló képességükkel sokszor megkeresik a tetteseket. A minap betörők jártak Poh József, bécsi vendéglős villájában. A nyomozást a csendőrök meginditották egy Rusz nevű rendőrkutya segítségével. A rendőrkutya tüstént nyomra bukkant és befutott Payerbachba egy cipészműhelybe, a hol megugatta Spiegel Ferenc cipészsegédet. Spiegel eleinte tagadni […]

A rendőrkutya ösztöne

Demidor Ignácz rendőrkapitánynak van egy 3 éves valódi vérbeli német juhász-kutyája, a mely kutya gondozás végett egyik rendőrtizedesnek van kiadva. Hogy a kutya mennyire beválik a nyomozáson kívül a védelemre is, azt bizonyítja az alábbi eset. A napokban a kutyát gondozó rendőrtisztviselő udvarában, véletlenül találkozott egymással két asszony, kik már régebb idő óta haragban vannak. […]

A rendőrkutya

Az Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület (O. M. R. E.) hivatalos lapja, A rendőrkutya, 1934-1936 között jelent meg. Alapító szerkesztőjét, Kotoff Olivért, 1936-tól Abonyi Lajos váltotta a szerkesztői székben. A folyóirat tartalmának megismerését sajnos nagyban akadályozza, hogy még az OSZK sem rendelkezik az összes megjelent számmal.