Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, V.

V.Legyen szabad még nézeteimnek kifejezést adni a hozandó rendőrtörvényről. Mint a rendőrjog elméleti meghatározásánál láttuk, két osztályt képez az. A rendőrség tudniillik, mint a törvényszék végrehajtó közege müködik és ekkor jogügyi, vagy pedig önállóan lép fel, mint a közbátorság őre,… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről IV.

IV.Minden rendőrség legfontosabb tényezője az eljáró személyzet. Miután Angliát már egy ízben említém, engedjék még felemlítenem, miszerint ott az eljáró személyzet a legnagyobb részben elszegényedett, de becsületes egyénekből áll. Az állam, mely ezeket alkalmazásuk által családostól fenntartja, művelt elemekből álló… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, III.

III.A közbiztonsági rendőrség szervezetére irányadó maga az az ország és vidék, a melyben annak működnie kell. Például a vidéki rendőrségnek nálunk nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint már országokban, mivel egymástól mértföldekre távol községek és puszták a tulajdon és vagyonellenes törekvéseknek… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, II.

II.A közigazgatási rendőrség elemei: a szabad rendelkezés joga, a rendőri eljárás és a felelősség oly intézkedésekre nézve, melyek az egyéni szabadságot ténylegesen megszorítják.Majdnem lehetetlen a közéletben az ártalmast az ártalmatlantól megkülönböztetni, minélfogva helytelen mindazon intézkedéseket előlegesen tényleg és elvontan megtenni,… Continue Reading

Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről, I.

Az alkotmányos élet egyik legszebb attributuma azon nagy horderejű jog, melynek alapján minden állampolgár jogot nyer közvetlenül befolyni a törvényhozók választásába, kik hivatva vannak az államhajót minden veszélyes és vészthozó szirt kikerülésével magasztos céljaihoz vezérelni.Hogy pedig eme jognak kellőkép megfelelhessenek,… Continue Reading