Tóth József: Őrszemélyzeti könyvtár létesítése

Tóth 1. József, II. oszt. rfhttes. (Kőszeg)Őrszemélyzeti könyvtár létesítése(Válasz egy levélre.) Egy altiszt barátom levélben kért, tájékoztassam őt a kőszegi kapitányság őrszemélyzeti könyvtárának megalakulásáról, anyagi ügyeiről, a könyvek minőségéről, stb., stb. Barátomnak ezúton válaszolok, hogy válaszomat több lelkes altiszt barátom is megszívlelhesse. Könyvtárunkat 1924. évben alapítottuk. Alapító tag volt: 30 rendőr. A megalapításról díszes magyar […]

Az első rendőrkutya

1371 október 8-án Páris város heroldjai hírül adták, hogy St. Louis szigetének egy elkerített részén különös párviadal lesz, melyet egy férfi s egy kutya vívnak meg. Ennek a furcsa párviadalnak előzménye a következő történet:Aubry de Montdidier egyik legkedveltebb és legtiszteletreméltóbb lovagja volt V. Károly francia király udvarának. Aubrynak volt egy óriás farkaskutyája, amely minden útján […]

Miről írjunk a Magyar Rendőrbe?

Dr. Griczman Gyula szekszárdi rendőrtanácsos pályanyertes cikke 1936-ból a Magyar rendőrben: Lapunknak nincs és nem is lehet más célja és feladata, mint az intézmény fejlődésének ügyét szolgálni, valamint a rendőrtestület minden rendű és rangú tagjainak tudását, szakismeretét fejleszteni és a testületi szellemet ápolni.Amikor tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy a Magyar Rendőrben minő […]