Betörési kísérlet

Pénteken éjjel Burány Ernő káptalani főpénztárosnak a Ferenc József-úton lévő lakásában alvó gyermekek zörgésre ébredtek fel. A zaj a rács nélküli szélső ablaknál hallatszott s mikor a főpénztáros az ablakhoz ment megtekinteni a zaj okát, futó lépéseket hallott az utcán, az éjjelre gondosan bezárt ablak egyik külső szárnyát pedig kinyitva találta. Szombaton reggel jelentést tett […]

A rendőrkutya

Újabban a rendőrség a bűnösök nyomozásánál betanított kutyákat használ, melyek bámulatos szimatoló képességükkel sokszor megkeresik a tetteseket. A minap betörők jártak Poh József, bécsi vendéglős villájában. A nyomozást a csendőrök meginditották egy Rusz nevű rendőrkutya segítségével. A rendőrkutya tüstént nyomra bukkant és befutott Payerbachba egy cipészműhelybe, a hol megugatta Spiegel Ferenc cipészsegédet. Spiegel eleinte tagadni […]

A rendőrkutya ösztöne

Demidor Ignácz rendőrkapitánynak van egy 3 éves valódi vérbeli német juhász-kutyája, a mely kutya gondozás végett egyik rendőrtizedesnek van kiadva. Hogy a kutya mennyire beválik a nyomozáson kívül a védelemre is, azt bizonyítja az alábbi eset. A napokban a kutyát gondozó rendőrtisztviselő udvarában, véletlenül találkozott egymással két asszony, kik már régebb idő óta haragban vannak. […]

A daktiloszkópia eredetéről – “viccesen”

Mindez természetesen csak egy vicc… Cikk a Borsszem Jankó egyik 1915-ös számából: Kedves Borsszem Jankó! Egy új kulturtörténeti fölfedezésre jutottam, megirom önnek, hogy nyilvánosságra jusson. Az ujjlenyomattan, a daktiloszkópia eredetéről van szó. Ezt is, mint annyi más jeles dolgot, magyar ember találta fel, tehát ez is méltatlanul fűződik, hogy úgy mondjam : külföldi hirhedtség nevéhez. […]

Nagykárolyi rendőrtanfolyam (1914)

A helybeli rendőrségen folyó hó folyamán veszi kezdetét a rendőrlegénység elméleti oktatása. A tanfolyam feladata a legénységet hivatásának teljesítésénél szükséges ismeretekkel ellátni, így felöleli a tanfolyam a szükséges eljárásokat, jelentések készítését, beavatkozásoknál szükséges tudnivalókat stb. A tanfolyam órái hetenként kétszer, kedden és csütörtökön d. u. 5-6-ig tartatnak. Előadók lesznek dr. Falussy alkapitány, ki oktatási tanfolyamot […]

A rendőrség múltjából

A Szamos 1912. október 4-én megjelent számában jelent meg az alábbi írás, a lap tudósítójának tollából: Szatmár, október 3. Poros foliánsokat bolygattak meg tegnap a rendőrség bűnügyi osztályán. Valami rovott múltú csavargónak a hiteles nacionaléját kellett megállapítani, akiről csak annyit tudott a rendőrség, hogy már fiatal korában, ezelőtt 30-40 évvel meggyűlt a baja a rendőrséggel […]