Szrubián Dezső: A rendőri „tudomány”

Sokféle ismeretnek az összességét nevezték már el tudománynak, de ezek között még nem szerepel a rendőri tudomány, pedig nincs még egy működési kör, amely annyifelé ágazna szét, mint a rendőri. Szinte a lehetetlenséggel határos, hogy valaki az itt szükséges ismeretek teljes birtokában legyen, mert a rendőri hivatás kiemelkedő teljesítésénél valósággal egyetemes ismeretekre van szükség. A […]

Egy könyvritkaság: Oktató könyv a vidéki rendőrlegénység részére

Egy kincskereső örömmámorával ér fel számomra, ha olyan könyvre bukkanok, amit eddig még nem ismertem! Most is egy ilyen könyvecske került a kezembe. Szerintem kevesen ismerhetik, ezért megér egy külön posztot.   Dr. Stephány Nándor, aki a kötet írásakor éppen Eperjes szab. kir. város rendőrkapitánya volt, és az akkor éppen Kassa szab. kir. város rendőrfogalmazójaként dolgozó Sárosi […]