Ismét az újjlenyomat felvételének jogáról vitáznak Angolországban

Nemrégiben fordult elő az az eset egy angol városban, hogy valaki a bíróságnál keresett megtorlást azért, mert mint gyanusítottról ujjlenyomatot vettek róla a rendőrségein. Most ismét ilyen ügy fordult elő egy másik városban, ahol két tolvajlássál vádolt fiatalemberről, – akiket bizonyíték hiányában nem lehetett bűnvád alá vonni, – a rendőrség ujjlenyomatot vett. A város tanácsa […]

Balogh Béla: Új daktiloszkópiai eljárás

A kriminológiai és az antropológiai célokra szolgáló ujjlenyomatok (kéz- és láblenyomatok) előállítása rendesen festékpárna vagy festékkel vékonyan bevont litográfkő (vagy csiszolt rézlemez) segítségével történik. Ez az egyszerű eljárás azzal a kellemetlen következménnyel jár, hogy a festéktől bepiszkolódott testrész megtisztítása meglehetősen körülményes. Ezért egyesek hektográftintával itatott papírt használnak, melyet, ha megnedvesítenek, a kéz alá helyezett tiszta […]

A daktiloszkopia

A budapesti m. kir. államrendőrség nyilvántartási osztályában a személyazonosság megállapítására szenzációs újdonságot vezetett be dr. Arányi Taksony rendőrtanácsos és dr. Gábor Béla rendőrfogalmazó. Eddig ugyanis a Bertillon-rendszert alkalmazták a bűntettesek személyazonosságának a megállapításánál. Ez a rendszer azon alapult, hogy 80 éves kor után a csontfejlődés nem változik, így a csontméretekkel igyekeztek személyazonosságot megállapítani. Néhány évvel […]

A daktiloszkópia reformja

Daktiloszkópiának nevezik azt az eljárást, a melynek segítségével az ujjak lenyomatát megvizsgálják és feljegyzik. Ennek az eljárásnak fontos szerep jut az antrepometriai, azaz embermérési műveleteknél, a melyeket Londonban, Párisban és néhány más európai fővárosban alkalmaznak a czélból, hogy valamely egyén személyazonosságát az ujjlenyomat alapján nyomban felismerhessék. A daktiloszkopikus módszer ezideig még számos tekintetben fogyatékos volt; […]

A daktiloszkópia eredetéről – “viccesen”

Mindez természetesen csak egy vicc… Cikk a Borsszem Jankó egyik 1915-ös számából: Kedves Borsszem Jankó! Egy új kulturtörténeti fölfedezésre jutottam, megirom önnek, hogy nyilvánosságra jusson. Az ujjlenyomattan, a daktiloszkópia eredetéről van szó. Ezt is, mint annyi más jeles dolgot, magyar ember találta fel, tehát ez is méltatlanul fűződik, hogy úgy mondjam : külföldi hirhedtség nevéhez. […]

Daktiloszkópia – Rendőrségi dráma

A budapesti rendőrségnek, mint olvasom, egyszerre három esetben sikerült a daktiloszkópia segitségével megállapitani a gonosztevők személyazonosságát. Megjegyzem, hogy a daktiloszkópia csak akkor sikerül, ha a gonosztevő ugyanaz a személy, a kit a rendőrség benne megcsip, s előföltétele, hogy a gonosztevő másnak adja ki magát. Másképpen a daktiloszkópia nem ér semmit. A következő esettel egészitem ki […]

Az ujj mint ismertetőjel

Kínáról szóló útleírásokban gyakran olvassuk, hogy az írni nem tudó kínaiak tussba mártott hüvelykujjukat nyomják az okmány alá és ez szolgál aláírásul. Európa több nagyvárosában a rendőrség szintén hasznára fordította azt a körülményt, hogy két ember ujjának lenyomatta soha sem egyenlő és a mikor a kézrekerült gonosztevőkről pontos mérést végeznek, elkészítik ujjának lenyomatát is. Nemrég […]