Tóth József: Őrszemélyzeti könyvtár létesítése

Tóth 1. József, II. oszt. rfhttes. (Kőszeg)Őrszemélyzeti könyvtár létesítése(Válasz egy levélre.) Egy altiszt barátom levélben kért, tájékoztassam őt a kőszegi kapitányság őrszemélyzeti könyvtárának megalakulásáról, anyagi ügyeiről, a könyvek minőségéről, stb., stb. Barátomnak ezúton válaszolok, hogy válaszomat több lelkes altiszt barátom… Continue Reading

20.00 kötetes könyvtár a rendőrség nevelésére

Ma délelőtt ünnepélyes külsőségek között indították el azt a 20.000 kötetes könyvtárat, amelyet a belügyminisztérium nevelésügyi osztálya a rendőrségőrség tagjainak nevelésére és szórakoztatására állított össze. Szebenyi Endre államtitkár a sajtó előtt ismertette a belügyminisztérium tervezetét és hangsúlyozta a könyvtár nagy… Continue Reading

Könyvtárat állítanak fel 1000 rendőrőrsön: könyvtáravató ünnepség Vecsésen

A belügyminiszter a rendőrök kulturális igényeinek kielégítésére 20 000 darab könyvét szerzett be és ebből az ország összes rendőrintézményei és őrsei megalapozzák a rendőri könyvtárakat. Mintegy 1000 rendőrőrsön állítanak fel ilyen könyvtárt és egyelőre 20 kötetet kapnak egyenként az őrsök.… Continue Reading

Ezer rendőrkönyvtárat szerveznek: a Balaton mellett nyaral az őrszemélyzet

Aki megfordult már az ország legeldugottabb részeiben is és látta, hogy nem egy faluban, a bíró kalendáriumán kívül, alig akad más könyv – mingyárt átérzi a fontosságát Rajk László elvtárs, belügyminiszter legújabb rendelkezésének, amellyel ezer rendőrőrs számára könyvtárat állít fel.A… Continue Reading

Megnyílt az első rendőrkönyvtár Vecsésen

Rajk rendeletéré a belügyminisztérium nevelési alosztálya húszezer kötetből álló könyvtárral látja el a demokratikus rendőrséget. Ezer Örs kap társadalomtudományi, történelmi és haladószellemű szépirodalmi művekből kiválogatott 20-20 kötetes könyvtárat. A főkapitányság központi raktárában mennyezetig rakva sorakoznak a könyvek, a rendőrök rohammunkával… Continue Reading

Kiknek a művei kerülnek a rendőrkönyvtárakba?

Rajk László belügyminiszter rendőrkönyvtárak létesítését határozta el. A 20-35 kötetből álló úgynevezett típus-könyvtárakat rendőrőrsökön helyezik el, amiket egymás között cserélnek. A tervezett típuskönyvtárak szerzőinek sorában Petőfi. Ady, Móricz Zsigmond, Darvas József, Illyés Gyula, Cserzi Mihály, Nagy Lajos és több más… Continue Reading

Rendőrkönyvtárat létesítenek

A belügyminiszter kezdeményezésére rendőrkönyvtárak létesülnek. Egy-egy könyvtár 20-25 kötetből állna. Magyarországon jelenleg 600 őrs működik, a 20-25 kötetből álló őrskönyvtárak könyveit először két őrs egymás között cseréli ki, később egy járáson belül működő őrsök között cserélődnek a könyvek. Végül a… Continue Reading

A csendőrségi könyvtárakról

A rendőrség és a csendőrség 19. századi, 20. század eleji „könyvtári” helyzetével kapcsolatban eddig viszonylag kevés információt olvastam még. Néhány hete futottam bele a bejegyzés alapjául szolgáló 1927-ös cikkbe.   Csendőrőrsök – könyvállványok A csendőrőrsök könyvtárai Panajott Sándor akkori csendőrparancsnok… Continue Reading

Adalékok a rendőrségi könyvtárak történetéhez

Nagyszerű forrás vált elérhetővé a könyvtártörténet iránt érdeklődők számára: A könyvtár a magyar társadalom életében 1945–1956 Válogatott bibliográfia elnevezésű honlap. Az összeállítás Kégli Ferenc nyugalmazott könyvtáros, bibliográfus munkája. Az oldal lényegében az 1945-1956 között keletkezett könyvtári vonatkozású közlemények és könyvtári… Continue Reading