Volt katonatisztekkel, jogvégzett férfiakkal önkéntesek módjára bánnak a rendőrtiszti tanfolyamon.

A hallgatók elkeseredett panaszai a rossz elhelyezés, altiszti fegyelmezés és hiányos berendezés ellen. – Emlékirat készül a bajok orvoslása érdekében.
— Saját tudósitónktól. —

Ezelőtt egy évvel felsőbb rendeletre létrehozták az Országos Rendőrtiszti Tanfolyamot. A tanfolyam szervezeti szabályzata kötelezővé tette mindazoknak, akik akár a tényleges állományú tisztikarból, akár más pályáról akarnak a rendőrtiszti pályára lépni, hogy egyévi próbaszolgálat után ujabb egy évig ezt a rendőrtiszti tanfolyamot hallgassák.


A tanfolyam számára annak idején a Mária Terézia-laktanya egyik szárnyát bocsátották rendelkezésre. A rendes hallgatók száma jelenleg hatvan és ezekhez csatlakozik hatvan detektív is, akik szintén mint hallgatók vesznek részt az előadásokon. Ide vezényeltek ezenkívül harminc rendőrt is, akik a laktanyaszolgálatot látják el.


A rendőrtiszti tanfolyam hallgatóinak legnagyobb része volt katonatisztekből, hadnagyokból, főhadnagyokból kerül ki, de sok a jogvégzett ember is a hallgatók soraiban. Ezeknek a harminc harmincöt év körül járó embereknek a jelenlegi helyzete olyan, hogy méltán megérdemli, hogy a nyilvánosság elé kerüljön.


A hallgatók ugyanis majdnem olyan elbírálás alá esnek a tanfolyamon, mint a katonaságnál önkéntesi évüket leszolgáló 20-21 éves fiatalemberek.


Teljes katonai, kaszárnyái fegyelem alatt állanak: reggel hét órakor kell felkelniük és kimaradási engedélyt is csak az iskolaparancsnok utján kaphatnak. Este kilenc óra után már kimaradási engedélyre van szükség, amihez persze havonként csak egyszer-kétszer juthatnak hozzá a hallgatók.
Az utóbbi időben többször elhangzott az a panasz is a rendőrtiszti tanfolyam hallgatói részéről, hogy az a bánásmód, amelyben őket felebbvalóik részesítik nem felel meg annak, amely felnőtt embereket az ö korukban megilleti.


Reggel hét órakor kell felkelni, gyakran kivonulni, formális katonai gyakorlatokat tartanak s ezenkivül utcai, illetve ugynevezett közlekedési szolgálatra vezényelik ki őket. Különösen kiélezte a helyzetet egy olyan eset, amely nem régen játszódott le a Mária Terézia-laktanya falai között. A hallgatók legnagyobb része ugyanis kimaradási engedélyt kért az iskolaparancsnoktól, aki azt megtagadta. A hallgatók ekkor összegyűltek a kaszárnya egyik szobájában és kedélyesen szórakoztak, társalogtak, mikor este 11 óra tájban közöttük termett egy legénységi állományu rendőrfelügyelő-helyettes és nyers hangon rájuk szólt, azonnal feküdjenek le s oltsák le a villanyt, mert az államnak erre nincsen pénze.


A volt katonatisztek és jogvégzett emberek érthető módon boszankodtak, hogy legénységi állományu rendőr akar nekik így parancsolgatni és egyik-másik erélyesen tiltakozott a gyerekes bánásmód miatt. A dolognak azonban másnap kellemetlen folytatása lett, a rendőrfelügyelő helyettes az egész társaságot bepanaszolta az iskolaparancsnoknál és ez


négy napi szobafogsággal büntette azokat a hallgatókat, akik a rendőrfelügyelő-helyettessel szemben felléptek.


Elkedvetlenítette a rendőrtiszti tanfolyam hallgatói t a nemrégiben behozott uj rangjelzés is. A próbaszolgálatos hallgatók minőségét vékony aranysáv jelzi a gallér hajtókáján. Most azok, akik a próbaévet már leszolgálták és bekerültek az ugynevezett rendőrtiszti tanfolyamra, vagyis a második évüket szolgálják, az aranystráf mellé még vékony aranycsikot is kapnak és ugy vették észre, hogy ezt a rangjelzést a városban meglehetősen humorosan fogják föl és teszik szóvá. Még kevésbbé tetszik nekik, hogy hir szerint olyanféle fémgombjelzést is kapnak, aminő a ludovikásoknak van, a minősítés, illetve az előmenetel feltüntetésére.


Az elhelyezésük sem elégíti ki őket. A Mária Terézia-laktanyában laknak, tizen-tizenöten egy szobában, ahol mosdójuk sincs és a reggeli felkelés után a hideg folyosón a vizcsapnál kénytelenek mosakodni. Ennek tulajdonitják, hogy állandóan négy-öt hallgató beteg.


Az egész intézmény pedig az államnak évenkint tizmilliárd koronájába kerül, ami a mai nehéz időkben, a szanálás napjaiban, meglehetősen súlyos tehertétele az államnak. Békében nem volt rendőrtiszti tanfolyam és a rendőrség mégis európai nívóra emelkedett. Értesülésünk szerint a rendőrtiszti tanfolyam hallgatói


memorandummal akarnak fordulni a felettes hatóságokhoz,


hogy a szerintük visszás állapotokat minél hamarább szüntessek meg s a hallgatókat megkíméljék azoktól a felesleges zaklatásoktól, amelyek a rendőrtisztek tekintélyének és nívójának csak ártalmára vannak.

Forrás: 8 órai újság. – X. évf. 259. sz. (1924. dec. 3.), p. 3.

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük