Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyában 2.

Miként már jeleztük, az országos rendész gyűlés hasznosabb ténynyel nem kezdhetné meg működését, mintha egy országos közrendészeti egyesületet létesítene.
Nem lehet czélunk ez alkalommal már, ez egyesület miként leendő szervezését vázolni, csakis arra szoritkozunk tehát, hogy felhozzunk egy némely körülményt, mely magában véve elegendő indokul szolgálhatna egy ily egyesület létesitésére.
A többek közt ezen egyesület (illetve ennek választmánya) lehetne hivatva arra, hogy az országos gyülés elé terjesztendő minden ügyet tárgyalásra előkészitene.
Annak lenne hivatása gondoskodni arról, hogy az egyes felvetett kérdésekről, az egyesületnek az iránt felkérendő, vagy önkényt ajánlkozó tagjai, még az országos gyülés előtt irásbeli véleményt terjesztenének elő; mely vélemények, közvetlenül az országos gyüléseket megelőzőleg tartandó szakosztályi ülések alkalmával tárgyalás alá vétetvén, a szakosztályoknak arra vonatkozó nézetével együtt terjesztetnének azután az országos gyülések elé.
Eléretnék ily módon az hogy, az országos gyülés elé már többszörösen megfontolt és már előbb alaposan megvitatott oly tárgyak jutnának, melyek iránt a tagoknak már előbb is lenne alkalmuk magukat tájékozni; minek ismét azon üdvös következménye lenne, hogy az országos gyülésen a hosszabb viták mellőzve lennének és igen sok tárgy intéztethetnék el aránylag rövid idő alatt.
De várna a közrendészeti egyesületre ezen felül még sok más teendő is.
Általában hivatva lenne, ugyszóllván ellenőrködni az országos közrendészeti állapotok felett és minden módon oda hatni, hogy a rendészeti állapotok jávulását idézze elő.
Rendőr közegeink kiképzetlen volta országszerte panasz tárgyát képezi. A közrendészeti egyesület lenne hivatva ezen bajon is és pedig aképpen segitteni, hogy Budapesten egy rendőr képző iskolát állitana fel.
Ezen iskolában minden egyes törvényhatóság egy vagy több, magát a szolgálatban már kitüntetett rendőr közeget küldhetne fel, kik alig 2-3 havi idő alatt kellőleg kiképeztethetnéknek.
Az ily rendőr közegek kiképeztetésük után állomás helyeiket ismét elfoglalván, hivatva lennének szerzett ismereteiket minden törvényhatóság területén egyébb, ezen ismereteket nélkülöző társaikkal is közölni, mi által a rendőr közegeknek aránylag rövid idő alatt, országszerte, némi részben leendő kiképzése éretnék el : míg nehány évi idő alatt az összes rendőr közegek felváltva, Budapesten az iskolában alaposan kiképeztethetnének.
Miként lehetne ezen iskolát szervezni és fentartani, arrol lapunk következő számában szólandunk.

(Folyt. köv.)

Forrás: Rendőrségi közlöny. – I. évf. 3. sz. (1878. nov. 17.), p. 19.

A cikk első része: http://rendorirodalom.hu/velemeny-orszagos-rendesz-gyulesek-tartasa-es-egy-orszagos-kozrendeszeti-egyesulet-letesitese-targyaban-1/

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük