Vélemény országos rendész gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyban 3.

A fővárosi államrendőrségnek már amúgy is lévén iskola helyisége, az használtathatnék fel, az országos rendészeti egyesület által felveendő rendőr közegek, oktatásának helyéül is.Tudva azt, hogy a fővárosi államrendőrség főnöke közremüködését a rendészeti ügy előmozditása körül sohasem szokta megtagadni, sőt örömére… Continue Reading