Éjjeli orvosi szolgálat felállításának igénye 1876-ból

Azt halljuk, hogy fővárosi rendőrségünk Berlin és Páris mintájára, itt Budapesten is létesíteni akarja az éjjeli orvosi szolgálatot. Ez abból állana, hogy azon orvosok, kik határozott díj mellett éjjeli szolgálattevésre hajlandók, ennek kijelentésére felszólíttatnának ; a jelentkezők pedig a rendőrség által jegyzékbe foglalva tartatván, ekként az a hozzáfordulókat éjjel mindig biztosan utasíthatná orvosokhoz ; a […]