Rédey Miklós

(Tata, 1868. december 7. – Budapest, 1931)

Rédey Miklós Rohrbacher Miklós néven látta meg a napvilágot Tatán, 1868. december 7-én. A nevét 1892-ben változtatta Rédei-re, majd a m. kir. Belügyminiszter engedélye alapján 1927-től már Rédey alakban használta. Elemi iskoláit szülővárosában, Tatán, a piac téri római katolikus fiú iskolában végezte, majd 1878-1882 között a piarista atyák négy osztályos kisgimnáziumában tanult. A gimnázium 5-8. osztályát 1887-ben a győri bencések gimnáziumában végezte el. 1891-ben szerzett jogi diplomát a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen.

 

Rendőrségi pályafutás
Győrben lett rendőr. Itt írta első munkáját (Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése), melyre hamar felfigyelt a szakma is. Ennek köszönhetően Sélley Sándor, a budapesti rendőrség főkapitányának meghívására 1893-tól Budapesten lett rendőrségi fogalmazó. 1896-ban lett a rendőrségi sajtóiroda vezetője, 1899-től kerületi kapitány, majd 1922-től a budapesti rendőrfőkapitány helyettese. 1926-ban vonult nyugdíjba. 1931-ben hunyt el.

 

Forrás: Wikipédia

Szakirodalmi tevékenység
Pályafutása során számtalan helytörténeti, jogi és rendőrségi szakcikke és írása jelent meg. Munkatársa volt a Budapesti Újságnak, a Komárom megyei Közlönynek, a Győri Közlönynek, de szerkesztette a Tata-Tóvárosi Híradót is. A mi szempontunkból talán a legfontosabb, hogy közel tíz éven át volt a Rendőrségi Lapok főmunkatársa. Bockelberg Ede rendőrfelügyelővel együtt szerkesztette a Budapesti Útmutató című rendőrségi zsebkönyvet, melyet a legénység az utcán útbaigazításul használhatott.

 

 

Legfontosabb munkái:

 1. Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése, a közigazgatás államosítására. Győr, 1892
 2. Rendőri eljárás körébe vágó rendeletek és utasítások gyűjteménye. Budapest, 1897-
 3. A nyomozási eljárás nehézségei. Budapest, 1901
 4. Budapesti útmutató: rendőrségi zsebkönyv. Budapest, 1901-1913
 5. Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt : iratminták… .Budapest, 1902
 6. A magyar gyülekezeti jog gyakorlati kézikönyve. Budapest, 1903
 7. Rendőrségi lexicon. Budapest, 1903 (Laky Imrével közös szerk.)
 8. Rendőri lexikon: közrendészeti és büntetőjogi tudnivalók betűrendes kézikönyve. Budapest, 1909 (Laky Imrével közös szerk.)
 9. A rendőri szolgálat vezérfonala. Budapest, 1916
 10. Bevezetés a magyar rendőrjog alaptanaiba. Budapest, 1923

 

Felhasznált források:
 
A bejegyzés először a rendirodalom.blogspot.com-on jelent meg…

További források:

 • Sallai János: Réde(i)y (Rohrbacher) Miklós rendőrtudós élete, munkássága. In: Finszter Géza – Korinek László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Dános Valér tiszteletére. Budapest: Belügyminisztérium, 2018. – p. 107-114.