Karvasy Ágoston

Ki is volt Karvasy Ágoston? A Wikipédia szerint elsősorban jogtudós, de sokrétű tudományos érdeklődése miatt a reformkori magyar állam- és közgazdaság-tudomány haladó szemléletű, úttörő alakja is lett.

1809. május 1-jén született Győrben, Karpf Ágoston néven. 1842-ben változtatta meg a családnevét Karvasyra. Jogi tanulmányait a Győri Jogakadémián 1828-ban fejezte be, majd Pesten lett joggyakornok. 1830-ban tette le az ügyvédi vizsgát. 1832-ben a Pesti Egyetemen szerzett jogtudományi doktori oklevelet. Tudományos munkásságának elismeréseként 1846-ban a Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választották. 1868-as nyugdíjazásáig több egyetemen is oktatott. Visszavonulását követően Bécsbe költözött, itt halt meg 1896. január 21-én.

Gazdag életműve számtalan értékes tudományos munkából áll (lásd részletesen Szinnyey József könyvében). Rendészeti szempontból 2 művét emelhetjük ki:

A politicai tudományok rendszeresen előadva című 3 kötetes mű (I. Alkotmányi politika, az általános igazgatásipolitika, az igazságszolgáltatási politika és a policziatudomány, II. A státusgazdasági tudomány, III. A fináncztudomány), Győrben jelent meg 1843-1844 között Streibig nyomdájának kiadásában. Jelentőségét bizonyítja, hogy 1845-1847 között megélt egy második kiadást is! A mi szempontunkból az 1. kötet 4. része a legfontosabb, ami a Rendőrségi tudomány címet viseli.

A másik kiemelendő kötet Karvasy 1862-1870 között három kiadást is megélt A közrendészeti tudomány című munkája. A második, tökéletesített és bővített kiadás 1866-ban, harmadik, átdolg. kiadás pedig 1870-ben, A közrendészeti tudomány és culturpolitika címmel látott napvilágot. Ez utóbbi a HuthiTrust adatbázisában teljes szöveggel is olvasható!

Karvasy Ágost rendészeti vonatkozású munkásságáról részletesebb írás olvasható a Blogon!

Források:

  • Ernyes Mihály: Töredékek a rendészeti kultúra történetéből. In: Pécsi határőr tudományos közlemények (2009), p. 163-177.
  • Sallai János: A magyar rendészettudomány úttörője, Karvasy Ágoston. In: Magyar rendészet. – 14. évf. 6. sz. (2014), p. 113-117.
  • Szigeti Endre: Karvasy Ágoston. In: Magyar közgazdászok arcképvázlatai. Budapest: Neumann Kht., 2005

Sallai János: A modern magyar rendészet kezdetei. In: Magyar rendészet. – 20. évf. 3. sz. (2020), p. 227-244. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4153/4016