Forster József

(Székesfehérvár, 1831. szept. 25. – Székesfehérvár, 1875. június 15.)

Az első rendőri szaklap a Közbiztonság alapító-szerkesztője.

Forster József és Stigler Erzsébet fiaként 1831. szept. 25-én született Székesfehérvárott. 1847-ben végzett a ciszterci gimnáziumban. Nagykanizsán önkéntesnek állt, majd az 1848-49-es szabadságharc idején, Komáromban harcolt honvédtüzérként. 1850-től a megyehivatalnál dolgozott, 1856-ban községi aljegyző, majd 1861-ben törvényszéki jegyző lett. 1868-ban a pesti rendőrségnél lett rendbiztos. 1869 júliusában Pesten indította útjára Közbiztonság címmel az első magyar nyelvű rendészeti lapot. A lap nem volt hosszú életű, az utolsó szám 1870. márc. 26-án, Vácott jelent meg. A követő napon, 1870. március 27-én, indult útjára Közrendészeti lap: közlöny a rendőrség és rendőri büntető-igazságszolgáltatás tárgyait illető törvényhozás és közigazgatás köréből címmel a második magyar nyelvű rendőri szaklap első száma.

A lap megszűnésében jelentős szerepet játszott az az erős kritikai hozzáállás, amit a szerkesztőség többek között a pesti rendőrség tagjaival és munkájával szemben képviselt. Ennek eredményeként Thaisz Elek pesti rendőrkapitány sajtóperbe is fogta Forstert, ahol az esküdtszék bűnösnek találta, és 3 havi fogházbüntetésre ítélte. Szabadulása után Spitzer Miksa támogatásával 1870 januárjában újraindította a Közbiztonságot, amit csak 1871. febr. 28-án szüntetett meg véglegesen.

Miután visszatért szülővárosába, egészen haláláig több fehérvári és fejér megyei újság megjelenésében játszott fontos szerepet.

1871. ápr. 6. – 1872. április 20-ig a Székesfejérvár felelős szerkesztője, 1872. július 4-én új lapot alapított Fejérmegyei közlöny címmel, ami 1872 decemberében szűnt meg. 1873-ban a Vértesalja c. társadalmi hetilap munkatársa lett. 1874. jan. 18-án jelent meg a Szajkó: kedélyes, gunyoros tartalmú élczlap, Székesfehérvár első ilyen jellegű lapja, melynek Forster haláláig maga volt a laptulajdonosa, szerkesztője és kiadója is egy személyben.

Források:

Forster József a Wikipédián

Fejér megyei életrajzi lexikon szócikke

Tóth Sándor: Közbiztonságtól a Szajkóig