A rendőrség hivatása

A létért való küzdelemben a rendőri pályán épen annyi álláskeresővel, pályázóval találkozunk, mint az élet bármely foglalkozásában. Nem vetnek számot a nehéz feladattal, mely a rendőrségre háramlik, kenyérkeresetnek nézvén pusztán azt a foglalkozást is, mely kiváló tulajdonságokat igényel attól, ki hivatását az ügy szolgálatában sikerrel akarja betölteni a társadalmi rend biztosítása, a polgárok védelme és gondozására.
Milyennek kell a rendőri alkalmazottnak lenni, hogy hivatását sikerrel és a közérdeknek megfelelőleg töltse be?
Egy egész embernek. Ki a rendőrség szolgálatába lép, tisztába kell lennie azzal, hogy éjet, napot szolgálatának kell szentelni. Hivataloskodásában, társadalmi tevékenységében, szórakoztató mulatozásában, mindég a hivatás lebegjen szeme előtt s szükség esetén éjjel, nappal szolgáljon a társadalmi rend biztosítására, nem az iróasztalhoz való lenyügözéssel, de a minden irányu folytonos éber figyelemmel s a közrend és közegészség megóvására szükséges példányszerű kötelesség kifogástalan teljesítésével.
Legyen a rendőri alkalmazott – a tudás és általános ismeret szerzésre való törekvésen kívül – igazságos és lelkiismeretes, mert csakis ezek mellett kelthet bizodalmat és tiszteletet a rendőrség maga iránt még azok részéről is, kikre a rendőrség eljárása hátránynyal jár.
Legyen a rendőrség határozott és erélyes. Minden cselekvéséta megfontolás, mérlegelés előzze meg, a végrehajtás azonban ne legyen ingadozó, hanem a hatalom fitogtatása, az erőszak oknélkül való érvényesítése, megfélemlítés, durvaság mellőzésével – erélyes és következetes legyen.
Legyen végül a rendőrség tisztességes, anyagi előnyök eljárásában ne befolyásolják, mert a lelkiismereti megnyugvás fokozza, vagy ellenkezője lankasztja a munkakedvet, melynek fokozásához az anyagi gondok kevesbitésével bizonyára a város közönsége is hozzájárul, hogyha látja egy oly rendőrség sikeres munkáját, mely a fentebbi nélkülözhetetlen kellékek és tulajdonságokkal bir.

Forrás: Rendőri lapok. – I. évf. 2. sz. (1904. okt. 1.), p. 1. https://library.hungaricana.hu/hu/view/RendoriLapok_1904/?pg=4&layout=s

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük