A pesti rendőrségről szóló első összefoglaló tudósítás

Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála című, nemrégiben megjelent könyvben találtam ezt a forrást, szerintem hasznos adalék lehet a magyar rendőrség története iránt érdeklődők számára. A cikk a Vasárnapi újságban jelent meg 1861. március 10-én, és Pest város újonnan létrehozott rendőrségéről szolgáltat érdekes információkat (és egy illusztrációt a lovas kerülőről).

Pest város uj rendőrsége

Hazánk ujra szervezési nagy munkájában változás alá kell esnie az eddigi rendőrségi intézményeknek is. E munka lassan halad bár, de biztosan, s ugy hiszszük inkább is czélhoz fog vezetni, mint az eddigi nyomasztó, s csaknem egészen idegen elemekből összeállított, s azért a népségtől mindig bizalmatlansággal, ellenszenvvel fogadott rendszer. Mint örvendetes tényt emlitik a hazai lapok már eddig is – bár még csak a kezdet kezdetén vagyunk, – hogy a vétségek és kihágások esetei már eddig is tetemesen meggyérültek s a mi történik is, az 9/10 részben a még mindig létező régi rendőrségi organumok elleni tüntetésekben találja okát. De a ki várni tud, azt meg nem csalja reménye, s azért hiszszük, hogy e bajtól is csak megszabadulunk.

Fővárosunkban, hol az összeütközésekre több alkalom kinálkozik, hol a helyi viszonyok rendezését ezernyi érdekek követelik, s a személy- és vagyonbiztonság kiáltó szükséggé válik, mert annak megsértésére százszorta több alkalom kinálkozik, Pest városában, mondjuk, végre komolyan hozzálátnak a városi rendőrség szervezéséhez. Az illető hivatalok szabad választás utján be vannak töltve ismeretes erélyes férfiak által; kivánatos tehát, hogy működésüknek végre hatáskör is nyiljék s mindenekelőtt a kellő segédszemélyzet is kiállittassék s fölszereltessék. Nem ide tartozik, politikai okoskodásokkal támogatni e szervezés szükségét, itt csupán azon tényeket jegyezzük fel, melyek e rendezés előhirnökei gyanánt a közelebbi időkben fölmerültek.

Pest város rendőrsége a főkapitányi hivatal kezében központosul, melynek élén az általános szótöbbséggel választott főkapitány, Thaisz Elek áll. A négy külvárosban külön-külön alkapitányok vannak ez ügyek vezetésével megbizva, kiknek egy-egy tollnok, irnok, 3-7 biztos, 2-4 őrvezető és szolgák vannak alárendelve. A középponti főkapitányi hivatalhoz még a következő személyzet: 2 hadnagy (az egyik a vásári, a másik a beszállásolási ügyekre); 2 biztos (a hussal és tüzifával ellátásra); 3 térbiztos; 3 tüzfelügyelő (egyik éjjelenként is a város házánál); 1 tömlöcztartó, tollnok, irnok, házfelügyelő, kulcsár. Ezután következnek a rend fentartására ügyelő fegyveres személyzet, u. m. 1 poroszló hadnagy, 1 őrmester, 5 tizedes, 200 poroszló. 12 lovas rendőr, 12 lovas kerülő stb.

Meg kell emlitenünk, hogy mindez eddigelé leginkább csak a papiroson van s igen óhajtandó, hogy mielőbb életbe is lépjen. Ugy halljuk, hogy a gyalog poroszlók egyenruhája már meg van alapitva (kék attila, világos vörös zsinórzattal) s talán nemsokára látni is fogjuk utczáinkon. – Eddig még csak a lovas kerülők végeznek szolgálatot, s mintegy az alkotmányos rendőrség első példányának bemutatásaul közöljük itt egy ily uj pestvárosi kerülő hiven talált rajzát.

Forrás: Vasárnapi újság. – 8. évf. 10. sz. (1861. márc. 10.), p. 113.

teknős-abonyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük