Politia – rend-őr (!)

A 18-19. századi magyar nyelvújítás egyik fontos célja az idegen szavak magyar megfelelővel történő helyettesítése volt. Ennek a törekvésnek az eredménye a rendőr szó megszületése is. 1833-ban jelent meg Fogarasi János Diákmagyar műszókönyve, melyben a politia szó egyik magyar megfelelőjeként a „rend-őr” kifejezés is felsorolásra került. Forrás: Fogarasi D. János (1801-1878): Diákmagyar műszókönyv a’magyarhoni törvény- és […]