A rendőrjog rendezésének szükségessége

A m. kir. ministeriumnak a rendőrség államosításáról szóló 5047/919. M. E. sz. rendelete, továbbá a m. kir. belügyministernek az állami rendőrség ügyintéző hatásköréről szóló, a 3000/920. B. M. számú rendelet mellékleteként megjelent 90.089/919. B. M. sz. rendelete helyes perspektívába helyezi azokat a feladatokat, amelyek ellátása az államosított rendőrség feladata. De ezek a rendeletek, főkép az […]

A m. kir. folyamőrség szervezete

A m. kir. folyamőrség szervezetének törvényes alapja az 1922: XIV. t.-c. E törvénycikk alapján adta ki a belügyminister a folyó évi 122.295/VI. d. számú rendeletét, mely a m. kir. folyamőrség feladatkörét és szervezetét az alábbiakban szabályozza: A m. kir. folyamőrségnek feladata Magyarország hajózható vizein és azok partjain a folyamrendészet körében felmerülő összes közbiztonsági és egyes […]