Hatszáznyolcvanöt gazember

Egy vaskos, szépkötésü könyvvel prezentelte meg május elseji ajándékul a Budapest székesfővárosi magy. kir. államrendőrség főkapitánya Pécs város rendőrségét. A mily csinos a vaskos könyv külseje, oly tartalmas a belseje is, mert nem kevesebb, mint 685 gazembernek a fotográfiája van benne. Egy egy oldalon legtöbbnyire 9 arckép ékeskedik s mindegyik számmal és külön jelzéssel van […]