Tóth József: Őrszemélyzeti könyvtár létesítése

Tóth 1. József, II. oszt. rfhttes. (Kőszeg)Őrszemélyzeti könyvtár létesítése(Válasz egy levélre.) Egy altiszt barátom levélben kért, tájékoztassam őt a kőszegi kapitányság őrszemélyzeti könyvtárának megalakulásáról, anyagi ügyeiről, a könyvek minőségéről, stb., stb. Barátomnak ezúton válaszolok, hogy válaszomat több lelkes altiszt barátom is megszívlelhesse. Könyvtárunkat 1924. évben alapítottuk. Alapító tag volt: 30 rendőr. A megalapításról díszes magyar […]

20.00 kötetes könyvtár a rendőrség nevelésére

Ma délelőtt ünnepélyes külsőségek között indították el azt a 20.000 kötetes könyvtárat, amelyet a belügyminisztérium nevelésügyi osztálya a rendőrségőrség tagjainak nevelésére és szórakoztatására állított össze. Szebenyi Endre államtitkár a sajtó előtt ismertette a belügyminisztérium tervezetét és hangsúlyozta a könyvtár nagy fontosságát. A könyvtár segítségével haladószellemű nevelést kapnak a falvaik rendőrei is. Forrás: Világosság. – 4. […]

Könyvtárat állítanak fel 1000 rendőrőrsön: könyvtáravató ünnepség Vecsésen

A belügyminiszter a rendőrök kulturális igényeinek kielégítésére 20 000 darab könyvét szerzett be és ebből az ország összes rendőrintézményei és őrsei megalapozzák a rendőri könyvtárakat. Mintegy 1000 rendőrőrsön állítanak fel ilyen könyvtárt és egyelőre 20 kötetet kapnak egyenként az őrsök. Pénteken indították útnak a könyvküldeményeket, amelyek a magyar és világirodalom remekeit foglalják magukban. A rendőrség […]

Húszezer könyvet kaptak a rendőrök

Április hó közepén nagy eseménye lesz a demokratikus rendőrségnek. A belügyminisztérium oktatási alosztálya befejezte a rendőrkönyvtárak anyagát képező könyvek gyűjtését.. Több mint 20.000 kötet könyvet kapnak egyszerre a rendőrök, mégpedig válogatott jó munkákat. A könyveket öt különböző sorozatba osztották be és egy sorozat húsz kötetből áll. Ekkor az egyes területek cserélik ki egymás között könyvtáraikat. […]

Ezer rendőrkönyvtárat szerveznek: a Balaton mellett nyaral az őrszemélyzet

Aki megfordult már az ország legeldugottabb részeiben is és látta, hogy nem egy faluban, a bíró kalendáriumán kívül, alig akad más könyv – mingyárt átérzi a fontosságát Rajk László elvtárs, belügyminiszter legújabb rendelkezésének, amellyel ezer rendőrőrs számára könyvtárat állít fel.A demokratikus rendőrség, amelynek vezetői a karhatalmi és szakmai nevelésen kívül a kulturális nevelésről is gondoskodnak, […]

Megnyílt az első rendőrkönyvtár Vecsésen

Rajk rendeletéré a belügyminisztérium nevelési alosztálya húszezer kötetből álló könyvtárral látja el a demokratikus rendőrséget. Ezer Örs kap társadalomtudományi, történelmi és haladószellemű szépirodalmi művekből kiválogatott 20-20 kötetes könyvtárat. A főkapitányság központi raktárában mennyezetig rakva sorakoznak a könyvek, a rendőrök rohammunkával válogatnak és csomagolnak. Két hét alatt már az ország legtávolabbi falujában szolgáló rendőrőrshöz is meg […]

Kiknek a művei kerülnek a rendőrkönyvtárakba?

Rajk László belügyminiszter rendőrkönyvtárak létesítését határozta el. A 20-35 kötetből álló úgynevezett típus-könyvtárakat rendőrőrsökön helyezik el, amiket egymás között cserélnek. A tervezett típuskönyvtárak szerzőinek sorában Petőfi. Ady, Móricz Zsigmond, Darvas József, Illyés Gyula, Cserzi Mihály, Nagy Lajos és több más kitűnő magyar író munkái foglalnak helyet. A világirodalom nagy írói közül Balzac, Gorkij. Katajev stb. […]

Rendőrkönyvtárat létesítenek

A belügyminiszter kezdeményezésére rendőrkönyvtárak létesülnek. Egy-egy könyvtár 20-25 kötetből állna. Magyarországon jelenleg 600 őrs működik, a 20-25 kötetből álló őrskönyvtárak könyveit először két őrs egymás között cseréli ki, később egy járáson belül működő őrsök között cserélődnek a könyvek. Végül a vármegyék rendőrhatóságai cserélnék ki a kiolvasott könyveket. Forrás: Friss újság. – 86. sz. (1947. okt. […]

A csendőrségi könyvtárakról

A rendőrség és a csendőrség 19. századi, 20. század eleji „könyvtári” helyzetével kapcsolatban eddig viszonylag kevés információt olvastam még. Néhány hete futottam bele a bejegyzés alapjául szolgáló 1927-ös cikkbe.   Csendőrőrsök – könyvállványok A csendőrőrsök könyvtárai Panajott Sándor akkori csendőrparancsnok kezdeményezésére jöttek létre 1907-ben. A parancsnok a csendőrlegénység önképzéséhez szeretett volna hozzájárulni, így minden őrs […]

Adalékok a rendőrségi könyvtárak történetéhez

Nagyszerű forrás vált elérhetővé a könyvtártörténet iránt érdeklődők számára: A könyvtár a magyar társadalom életében 1945–1956 Válogatott bibliográfia elnevezésű honlap. Az összeállítás Kégli Ferenc nyugalmazott könyvtáros, bibliográfus munkája. Az oldal lényegében az 1945-1956 között keletkezett könyvtári vonatkozású közlemények és könyvtári kiadványok bibliográfiai gyűjtése. Ami számomra különösen fontossá teszi a bibliográfiát az a honvédségi és rendőrségi […]