Forster József: Haladjunk tovább

Lapunk mult számában jeleztem a kórt, mely rendőrügyünk egészséges fejlődését gátolja, most körvonalazni kivánom azon okokat, melyek a jelzett betegséget, – a hivatalos hatalommali üzérkedést előidézték, és azt fenntartják.Ezen okok között első helyet foglalnak el azon rendőri szabályok, melyek az állampolgárt személyes szabadságának gyakorlatában boszszantólag gátolják, és őtet, mint kiskorut, gyámság alá helyezik, a nélkül, […]

A rendészeti iskola felállításának szükségessége 1870-ből

Több izben emeltem már szót egy rendészeti iskola felállítása végett; – azonban ugy látszik, hogy vagy annak szükséges volta, vagy az ügy fontossága nem részesül kellő figyelemben. Miután pedig hosszas tapasztalataim meggyőztek arról, hogy bármily rendszerre alapittassék is a rendőrség ujjászervezése, ez csak akkor fog megfelelni hivatásának, ha a rendőri közegek a rendészeti tudományban elméletileg […]

Májleves…

A Közbiztonság Mutatványlapjának megjelenésekor, 1869 júliusában, a szerkesztő Forster József még nem gondolhatta, hogy egyszer majd számára is aktualitása lesz a Vegyesek rovatban megjelent Májleves című rövid írásnak. Miután a lap több alkalommal is igen keményre sikeredett kritikát fogalmazott meg a pesti rendőrség és akkori vezetője, Thaisz Elek főkapitány ellen, 1870-ben az elkövetett sajtóvétség miatt […]

Az első – a Közbiztonság

Az első, teljes terjedelmében magyar nyelvű rendőrségi lap 1869. július-augusztusában látta meg a napvilágot Közbiztonság: rendészeti elméleti és tapasztalati ismereteket terjesztő heti szak-közlöny címmel. A mérföldkőnek számító lapindítás Forster József (1831-1875) nevéhez fűződik. Mivel Forster igen fontosnak tartotta a rendészeti ismeretek terjesztésének gondolatát, ezért ennek érdekében először