A m. kir. folyamőrség szervezete

A m. kir. folyamőrség szervezetének törvényes alapja az 1922: XIV. t.-c. E törvénycikk alapján adta ki a belügyminister a folyó évi 122.295/VI. d. számú rendeletét, mely a m. kir. folyamőrség feladatkörét és szervezetét az alábbiakban szabályozza: A m. kir. folyamőrségnek feladata Magyarország hajózható vizein és azok partjain a folyamrendészet körében felmerülő összes közbiztonsági és egyes […]