Könyvek, sorozatok

Az önálló kiadványok sorában találhatjuk Zsoldos Ignác, Nyáry Pál vagy éppen Palugyay Imre munkáit. Ezek alapvetően a vármegyék rendőri teendőit, szervezetét, állományát érintették. A szakirodalom továbblépéseként több olyan munka is megjelent, melyek tájékoztatni próbáltak az akkori külföldi rendőrségi szervekről (lásd Jánosi Ferenc: Az újabbkori rendőrség titkai (1866), Pázmándy Dénes: A brüsszeli és a párizsi rendőrség (1876)). Szintén itt kell megemlíteni, hogy maga a magyar rendészettudomány a német szakirodalomra támaszkodva jött létre a 19. század második felében. Sokáig vita tárgyát képezte (azóta is) a rendészet önállósága, illetve a közigazgatás-tudományhoz való tartozása. Ennek megfelelően a szerzők kezdetben többnyire jogtudósok voltak, mint pl. Karvasy Ágost(on), Petrovics László, Concha Győző vagy később Tomcsányi Móric.

Könyvek

 1. Karvasy Ágost: A közrendészeti tudomány. Pest: Emich, 1862
 2. Karvasy Ágost: A közrendészeti tudomány és a culturpolitika. 3. kiad. Pest: Athenaeum, 1870
 3. Karvasy Ágoston: A politicai tudományok. Győr : Streibig Ny., 1843-1845
 4. Karvasy Ágoston: A politicai tudományok. 2. kiad. Győr : Streibig Ny., 1845-1847
 5. Pichler Nándor: Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről. Budapest: Stolp Károly bizománya, 1876
 6. Rédey Miklós: Magyarország városi rendőrsége és annak újjászervezése, a közigazgatás államosítására. Győr, 1892
 7. Rédey Miklós: Rendőri eljárás körébe vágó rendeletek és utasítások gyűjteménye. Budapest, 1897-
 8. Rédey Miklós: A nyomozási eljárás nehézségei. Budapest, 1901
 9. Rédey Miklós: Budapesti útmutató: rendőrségi zsebkönyv. Budapest, 1901-1913
 10. Rédey Miklós: Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt : iratminták… .Budapest, 1902
 11. Rédey Miklós: A magyar gyülekezeti jog gyakorlati kézikönyve. Budapest, 1903
 12. Rédey Miklós (szerk.): Rendőrségi lexicon. Budapest, 1903 (Laky Imrével közös szerk.)
 13. Rédey Miklós (szerk.): Rendőri lexikon: közrendészeti és büntetőjogi tudnivalók betűrendes kézikönyve. Budapest, 1909 (Laky Imrével közös szerk.)
 14. Rédey Miklós: A rendőri szolgálat vezérfonala.  Budapest: Pátria Ny., 1916. – (A Magyar Királyi Belügyminisztérium felügyelete alatt álló rendőrségi szaktanfolyamok kiadványai)
 15. Szrubián Dezső: Rendőrtudományi tanulmányok. Budapest: Attila Ny., 1943 . – (Angyal-szeminárium kiadványai ; 48.)
 16. Zsoldos Ignác: Néhány szó a honi közbátorságról. Pest, 1838
 17. Zsoldos Ignác: A mezei rendőrség főbb szabályai. Pápa, 1842. (2. k. 1843.)
 18. Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal, II. Közrendtartási rész. Pápa, 1842