Könyvek, sorozatok

Az önálló kiadványok sorában találhatjuk Zsoldos Ignác, Nyáry Pál vagy éppen Palugyay Imre munkáit. Ezek alapvetően a vármegyék rendőri teendőit, szervezetét, állományát érintették. A szakirodalom továbblépéseként több olyan munka is megjelent, melyek tájékoztatni próbáltak az akkori külföldi rendőrségi szervekről (lásd Jánosi Ferenc: Az újabbkori rendőrség titkai (1866), Pázmándy Dénes: A brüsszeli és a párizsi rendőrség (1876)). Szintén itt kell megemlíteni, hogy maga a magyar rendészettudomány a német szakirodalomra támaszkodva jött létre a 19. század második felében. Sokáig vita tárgyát képezte (azóta is) a rendészet önállósága, illetve a közigazgatás-tudományhoz való tartozása. Ennek megfelelően a szerzők kezdetben többnyire jogtudósok voltak, mint pl. Karvasy Ágost(on), Petrovics László, Concha Győző vagy később Tomcsányi Móric.

Könyvek

  1. Karvasy Ágost: A közrendészeti tudomány. Pest: Emich, 1862
  2. Karvasy Ágost: A közrendészeti tudomány és a culturpolitika. 3. kiad. Pest: Athenaeum, 1870
  3. Karvasy Ágoston: A politicai tudományok. Győr : Streibig Ny., 1843-1845
  4. Karvasy Ágoston: A politicai tudományok. 2. kiad. Győr : Streibig Ny., 1845-1847