Magyar rendőr – 1934

I. (IX.) évf. – 1934

1.(195.) sz. (1934. okt. 15.)

Beköszöntő. – p. 1.
Milyen legyen a magyar rendőri szaklap?: a „Magyar Rendőr” körkérdése a magyar rendőrség vezető tisztviselőihez. – p. 2-4.
[Krisztinkovich Antal]: Krónika. – p. 4-5.
A bécsi nemzetközi rendőrkonferencia. – p. 5.
[Nagy Valér]: A budapesti főkapitányság bűnügyi osztályának szervezet és ügyvitele. – p. 6-7.
Krisztinkovich Antal: A terhelt személyi adatai. – p. 7-8.
Laky Lajos: A betöréses lopás helyszíne [1.]. – p. 9.
T. Pap Zsigmond: A büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése. – p. 10-11.
Szathmáry Róbert: A kriminológia alapismeretei. – p. 11.
Hírek
Tizenöt év. – Magyar rendőrtisztviselők külföldi kitüntetése. – Megbízás. – Új csoportvezetők. – A tatbányai rendőrkapitányság és az orosházai rendőrkirendeltség megszüntetése. – Előadás a közuti balesetek elleni védekezésről. – Névmagyarositások. – Rendőri büntető bíráskodási jogkör gyakorlásával való megbízás. – Háromezeregyszázhét nemzetközi bűntettes. – Rendőrművészek továbbképzése. – Számvevőségi tisztviselők áthelyezése. – Átminősítés. – p. 12.
Rendőrök és idegenforgalom. – Nyugdijazások a vidéki főkapitányságon. – A nemzetközi bűnügyi rendőrmunka kézikönyve. – Áthelyezések a vidéki főkapitányság testületében. – Angol nyelvtanfolyamra jelentkezés. – Ügyészi megbízotti felmentés és új megbízás. – p. 22.
Az őrszem
Benedek Géza: A karhatalmi zászlóalj. – p. 13-15.
A Lyka Döme Alapitvány. – p. 15-16. [Csehi Pál]
Vitézek kedvezményes gyógyszer-ellátása. – p. 16.
Nagy 33. János †. – p. 17-18.
[Benedek Géza]: A vidéki ujonccsoport vizsgája: utánpótlás a m. kir. rendőrség vidéki főkapitányságánál. – p. 19.
Magyarok magyar nevei [1.]. – p. 19.
Tárca
Dallos Sándor: Szabó XXX. János. – P. 13-17.
Kérdések-feleletek
1. Helyesen járt-e el a rendőrhatóság vezetője, amikor egy irodai altiszti állásra pályázó kérelmezőnek olyan tartalmú erkölcsi bizonyítványt állított ki, mely a félnek hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt kiszabott büntetését feltüntette?. 2. A terhelt a szekerébe fogott lovát szügyén és gerincén nyílt sebbel hajtotta, amin az utca közönsége megbotránkozott. Városunkban ezt a cselekményt helyhatósági szabályrendelet nyilvánítja kihágásnak. Büntethető-e a terhelt ezen szabályrendelet alapján pénzbüntetéssel és bocsátható-e ki büntetőparancs?. 3. A terhelt az udvaron összegyűlt szennyvizet az utcára kifolyni engedte és ezzel a közegészségügyet veszélyeztette. Cselekménye büntethető-e a 250.000/1929. B. M. sz, rendelet 54. §-a alapján?. 4. Alkalmazható-e a Btkv. 92. §-a kihágások esetében? Pl. az 1922:XI. tc.-be ütköző egyes kihágások esetén, ahol a büntető jogszabály a cselekményre egyhónapos minimális büntetést állapít meg?. 5. A vidéki kapitányságok egy részénél a felügyeleti szolgálatokat nagyobbára tartalékos rendőrök látják el. Ezt a rendszert miért nem lehetne valamennyi vidéki rendőrkapitányságra kiterjeszteni? Így a szabadnapos rendőrök legalább szabadnapjukon kipihenhetnék magukat, ami jelenleg alig lehetséges. 6. A Balla-féle tekejáték a tiltott játékok közé sorozandó-e?. – p. 20.
A szerkesztő postája. – p. 20.
Kitüntetés, dicséret. – p. 21.
A mosolygó biztos úr: a „Magyar Rendőr” pályázata. – p. 21.
A vértanuk ünnepe. – p. 21.
A vitézségi érempótdíjak. – p. 22.
Sport
Három éve lesz… . – A RAC házi tenniszversenye. – A Detektív Atlétikai Club (DAC) hírei. – p. 23-24.
Könnygázbomba a német rendőri szolgálatban. – p. 24.