Dal a rendőrről

Szathmáry István: Dal a rendőrről (1923) Hol, mint hatalmas szív, dobog A város, hol a házsorok, Utcák egymásba ömlenek, Mint lázas, lüktető erek, Hol egyre forr, nő és dagad A zúgó emberáradat, S e megvadult, szilaj folyam Ölébe gép, hintó rohan, Hol kacagás, halál terem : Ott áll e furcsa őrhelyen Lovával egybeforrva, nőve, Mint […]