Nádosy Imre volt országos főkapitány halála (1935)

Mélységes megdöbbenéssel írjuk le a gyászhírt: meghalt Nádosy Imre, a megcsonkított Magyarország közbiztonsági szerveinek első országos főkapitánya, minden magyar rendőr igaz jó barátja és legmegértőbb főnöke, a trianoni magyar férfidac és hazafias romantika tragikus hőse. Magyar és férfi volt a… Continue Reading

Ágoston József: A rendőr olvasmánya

Az olvasás nem lehet idegen egyetlen magyar rendőrnek sem és szükségesnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogyha a rendőr munkával megkeresett illetményeiből könyvet vásárol, ne költse pénzét haszontalan fércmunkára, hanem törekedjék arra, hogy kiváló magyar írók értékálló remekeihez jusson.Köztudomású, hogy… Continue Reading

A rendőrség államosítása (1908)

(*) Mind a budapesti államrendőrség, mind a csendőrség, mintaintézmények. Igaz, hogy rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, de azért aztán meg is felelnek hivatásuknak. Különösen a csendőrség az, mely elismerést érdemel. Tudjuk mindnyájan, milyen nehéz a csendőrségi szolgálat, mennyi fáradsággal, önfeláldozással… Continue Reading

Milyen legyen a magyar rendőri szaklap?: a „Magyar Rendőr” körkérdése a magyar rendőrség vezető tisztviselőihez (1934)

A független, nívós, minden ízében szakszerű és a mai kor igényeinek megfelelő magyar rendőrségi szakfolyóirat régi óhaja és kívánsága a magyar rendőrtestület egyetemének. A „Magyar Rendőr” ezt a szükségletet igyekszik kielégíteni. Folyóiratunk vezetőhelyén kifejtettük célkitűzésünket, feladatunkat és terveinket, a gyakorlati… Continue Reading