Zsoldos Ignác

(Pápa, 1803. július 24. – Veszprém, 1885. szeptember 24.)

Zsoldos Ignác Pápán született 1803. július 24-én. Bécsben és Pozsonyban tanult jogot, majd 1826-ban tett ügyvédi vizsgát. Ezt követően Veszprém vármegye szolgálatába állt, ahol volt tiszteletbeli aljegyző, szolgabíró, főszolgabíró majd végül 1834-től vármegyei főjegyző is. Az 1825-1827. évi országgyűlésen a távollévő főrendek, 1843-ban Veszprém vármegye követe. 1838-tól a Magyar Tudós Társaság rendes tagja lett. 1843-tól a Pesti Váltótörvényszék bírája, 1848-tól pedig alelnöke. 1849 után Bécsbe költözött, ahol semmitőszéki tanácsos lett. 1867 után a Hétszemélyes Tábla, majd a Kúria tanácselnöke. 1875-ben vonult nyugalomba, ezt követően Veszprém megyei birtokán élt, 1885. szeptember 24-én hunyt el.

 

A rendőrségi szempontból fontosnak nevezhető munkái:

  1. Néhány szó a honi közbátorságról. Pest, 1838
  2. A mezei rendőrség főbb szabályai. Pápa, 1842. (2. k. 1843.)
  3. A szolgabírói hivatal, II. Közrendtartási rész. Pápa, 1842

 

Források:

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
Fejér megyei életrajzi lexikon

Sallai János: A modern magyar rendészet kezdetei. In: Magyar rendészet. – 20. évf. 3. sz. (2020), p. 227-244. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4153/4016