A villamosság mint tolvajcsapda (1882)

A müncheni villamossági kiállításon több olyan ajtókra, és pénzes-szekrényekre alkalmazható készülék volt látható, melyek villamos összeköttetésben állván egy távolabbi csengetyűvel, mindannyiszor jelt adnak, ha az ajtó nyilik. Egy berlini órás, ki raktárában ismételt tolvajlást észlelt, a raktár ajtajára szintén ilyen jelző készüléket alkalmazott. A napokban ép boltjában ült, midőn a csengetyű megszólalt. Az órás rögtön felugrik, a raktárba siet és még elég jókor érkezett, hogy nyakon csipje a tolvajt, ki több értékes tárgygyal megrakodva, odább akart állani. E praktikus találmány kétségkivül nagy elterjedettségnek fog örvendeni a pénz embereinél.

Forrás: Zalamegye. – 1. évf. 17. sz. (1882. okt. 22.), p. 74. https://library.hungaricana.hu/hu/view/Zalamegye_1882_1/?pg=73&layout=s

teknős-abonyi